Intoxicatie / vergiftiging

Ons lichaam kan op vele manieren belast zijn, waardoor het minder goed functioneert dan zou kunnen, met diverse klachten tot gevolg. Een van deze manieren is door intoxicatie, of simpeler gezegd; vergiftiging.

Stralingsgevaar

Oorzaken van intoxicatie

Er kan sprake zijn van acute intoxicatie, zoals bij een kernramp, maar meestal sluipt vergiftiging er langzaam in door opeenstapeling van gifstoffen.  Intoxicatie kan ontstaat door onder andere:

  • Zware metalen, zoals kwik en amalgaam
  • Medicijnen, door langdurig gebruik
  • Schadelijke stoffen die worden gebruikt bij het maken en bewaren van vaccinaties (post vaccinaal syndroom)
  • Radioactieve stoffen, door voedsel of inademing
  • Ongedierte- of onkruidbestrijdingsmiddelen, zoals glyfosaat
  • Asbest inhalatie of besmetting via de huid
  • Schoonmaakmiddelen

Opsporen en behandelen

Deze vormen van intoxicatie kunnen met de VEGATEST goed worden gemeten. Elke gifstof dient op een eigen manier aangepakt en uitgeleid te worden. Natuurlijke producten ontlenen zich bij uitstek voor het opruimen en uitleiden van onnatuurlijke stoffen in ons lijf.

Complicaties

Wanneer je zowel met gifstoffen als met micro-organismen belast bent, is het extra lastig voor het lichaam om te reinigen. We weten bijvoorbeeld dat de combinatie van zware metalen en neurotoxines (bijvoorbeeld bij de Ziekte van Lyme) zorgt voor complexe afvalstoffen die onze uitscheidende organen niet goed uitgeleid krijgen. Hier heeft het lichaam extra hulp bij nodig.