VEGATEST

Met de Vegetatieve Reflextest (afgekort: VEGATEST) stellen we op pijnloze wijze vast of klachten worden veroorzaakt door infecties met micro-organismen, vergiftigingen, verstoorde orgaanfuncties of tekorten aan bepaalde vitamines/mineralen/essentiële aminozuren. Er wordt gemeten op meer dan 500 klachten / storingen.

Het meet-instrument

 

De VEGATEST is een onderzoeksmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van de reflexen van ons vegetatieve zenuwstelsel. Voor een VEGATEST- meting wordt gebruik gemaakt van de Nederlands-Duitse uitvinding, de VEGATEST II.

Hoe werkt de test

Via een sterk vertakte zenuwbaan in één van uw vingers wordt een signaal (een stroompje van 5 microampère) het lichaam ingestuurd. Dit signaal is zeer licht en niet voelbaar.
Een stroomsignaal kan worden gemanipuleerd door een frequentie toe te voegen van een bepaalde stof. Met de VEGATEST gebeurt dit door het trillingskenmerk, van bijvoorbeeld een Borrelia bacterie, mee te sturen met het signaal.
Voor alle duidelijkheid: het kenmerk van de bacterie wordt het lichaam ingestuurd en niet de bacterie zelf.
De VEGATEST meet vervolgens of het kenmerk dat het lichaam ingestuurd wordt, met dezelfde sterkte, het lichaam verlaat.
Wanneer dit het geval is, kan worden geconcludeerd dat het immuunsysteem deze stof niet herkent. Uw lichaam is niet eerder in aanraking gekomen met deze bacterie.
Herkent uw immuunsysteem het trillingskenmerk van deze Borrelia bacterie wel, dan zal er weerstand optreden in het lichaam. Deze weerstand is een natuurlijke reactie van het afweersysteem en de VEGATEST is in staat deze de weerstand te meten. Het signaal dat het lichaam werd ingestuurd komt er verzwakt uit. Het verzwakte signaal vormt de eerste aanwijzing dat er sprake is van een besmetting.

In het bovenstaande voorbeeld is er een ziekteverwekker (bacterie) aanwezig. Dan spreken we van een besmetting, maar er kan ook juist een tekort zijn aan bijvoorbeeld essentiële voedingsstoffen of er kan sprake zijn van functieverlies van een bepaald orgaan.

Wat wordt er gemeten

De Vegatest is geschikt om o.a. het volgende te meten:

 • Bacteriën
 • Virussen
 • Parasieten
 • Schimmels
 • Ontstekingen
 • (Metaal-) vergiftigingen
 • Pesticiden
 • Hormonale afwijkingen
 • Verstoorde orgaanfuncties
 • Tekorten aan bepaalde vitamines/mineralen/essentiële aminozuren
 • Allergische reacties